Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Så fungerar elmarknaden

Den el som vi använder i Sverige produceras både här hemma och utomlands.

All el går in i ett gemensamt elnät och distribueras ut över hela landet. Priset på el från producenterna sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool (spotmarknaden).

Du kan välja elhandelsföretag

Den svenska elmarknaden avreglerades 1996 och samtidigt blev den svenska staten via Svenska Kraftnät (SvK) delägare i den norska elbörsen Nord Pool. Sverige och Norge fick därmed en gemensam fri marknad som de övriga nordiska länderna (förutom Island) senare har anslutit sig till.

När monopolet försvann 1996 och elmarknaden blev avreglerad blev det möjligt för dig som kund att välja från vilket elhandelsföretag du vill köpa din el. Därmed kan du påverka elpriset för din elleverans.

Monopol kvarstår på elnätet

Däremot försvann inte monopolet på ledningar och kablar, det vill säga infrastrukturen. Elnätet i Sverige ägs av olika elnätsföretag och alla har ensamrätt på eldistributionen inom sitt geografiska område. Företagen bestämmer själva sina elnätspriser och Energimarknadsinspektionen övervakar att priserna inte blir oskäliga. Din elkostnad består av tre delar: elen, elnätet och skatter.

Hur sätts elpriset?

Priset på el från elproducenterna till elhandelsföretagen sätts på Nord Pool, som är en handelsplats för elproducenter och elhandlare. Nord Pool fungerar som vilken råvarubörs som helst. Priset styrs av utbud och efterfrågan. Om tillgången är dålig, till exempel under torrår då vattenkraftverken har lite vatten i magasinen eller då kärnkraftverken inte kan producera för fullt, går spotpriset omedelbart upp.
Den nordiska elmarknaden är nära sammankopplad med elmarknaderna i Europa. Därför påverkas även vårt elpris av vad som händer där. I Europa används i stor utsträckning fossila bränslen vid produktion av el. Även i Norden produceras el med fossila bränslen, främst i Danmark och Finland. Höga priser på fossila bränslen och utsläppsrätter ger därför högre elpriser i Europa och i Norden.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-18

Kontakt

Kundservice
Telefon 0501-637 00
Kontaktformulär

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor