Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Allmänna avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor El

De Allmänna avtalsvillkor för överföring av el som gäller är EL 2012K (rev) och EL 2012N (rev).
K står för konsument och N står för näringsverksamhet.

Som ett komplement till de Allmänna avtalsvillkor som gäller övergripande inom branschen, har VänerEl AB även tagit fram egna avtalsvillkor för elhandel.

Förändringar i Allmänna avtalsvillkor för Näringsidkare

  • Personuppgiftsbestämmelsen (punkt 1.4) i de allmänna avtalsvillkoren EL 2012 N (rev) har upphävts.

Bakgrunden till förändringen är att personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.
Formellt träder ändringen i kraft två månader efter denna underrättelse, det vill säga efter datskyddsförordningens ikraftträdande. I de delar kunden får bättre rättigheter i dataskyddsförordningen än i de allmänna avtalsvillkoren gäller dock förordningens regler från och med den 25 maj 2018.

Förändringar i Allmänna avtalsvillkor för Konsument
Beträffande konsumentvillkoren sker inte upphävandet av Personuppgiftsbestämmelsen direkt.
Trots det får konsumenter de rättigheter tillgodosedda som de har rätt till enligt GDPR från och med den 25 maj.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor