Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Leverantörsfrågor

Företaget

A. Besvaras av alla leverantörer

Vi har tagit del av VänerEnergi ABs miljöpolicy. (Finns efter frågorna nedan). * (obligatorisk)


Multiple selection


VänerEnergi AB ställer krav på er som leverantör att som minimum uppfylla Miljöstyrningsrådets basnivåer gällande miljökrav inom aktuellt upphandlingsområde där så är tillämpligt (www.msr.se). Vi har tagit del av och uppfyller minst basnivån för respektive vara/tjänst/entreprenad. * (obligatorisk)


Multiple selection


Har ert företag ett certifierat kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001? Om annan standard ange under annat. * (obligatorisk)


Multiple selectionHar ert företag ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001? Om annan standard ange under annat. * (obligatorisk)


Multiple selectionOm ja, gå till del C
B. Följande frågor besvaras av leverantör som inte har ett certifierat miljöledningssystem

Finns det en miljöpolicy fastställd av ledningen?


Multiple selection


Finns det en handlingsplan med mål och aktiviteter på, för förbättringar inom miljöområdet?


Multiple selection


Har ert företag gjort en miljöutredning eller på annat sätt kartlagt de miljöeffekter företaget orsakar?


Multiple selection


Har ert företag en person som är ansvarig för miljöfrågor?


Multiple selection


Finns det en plan för nödlägesberedskap?


Multiple selection


Förekommer det miljörevisioner?


Multiple selection


Har ert företag försäkrat sig om att gällande miljöförordningar uppfylls?


Multiple selection


Får er personal löpande utbildning i miljöfrågor?


Multiple selection


Ställer ni miljökrav på era leverantörer?


Multiple selection


Dokumenterar ni inköp och användning av kemikalieprodukter?


Multiple selection


Returnerar ni material/avfall till godkända mottagare?


Multiple selectionC. Frågor besvarade av:


Miljöpolicy

VänerEnergi AB skall verka för en ekologiskt hållbar försörjning av produkter och tjänster inom bolagets affärsområden.

Detta innebär att:

  • Spara på naturresurserna genom att ersätta skadliga produkter med mindre skadliga, utveckla rutiner och på så sätt förebygga föroreningar
  • Lagar och förordningar betraktas som minimikrav
  • Ständigt sträva efter förbättringar genom att i projektering och utförande av tjänster ta miljöhänsyn
  • Påverka leverantörer genom att ställa miljökrav vid upphandlingar

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-13

Kontakt

Harald Bouma
Telefon: 0501-637 41
E-post: Harald Bouma

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor