Väner Energi
Väner Energi

Meny

Miljö

Vi är Mariestad och Törebodas största miljörörelse!

  • Genom en väl utbyggd infrastruktur inom data och telefoni möjliggör vi för ett minskat arbetsresande
  • 25 000 000 kwh/år miljövänlig lokalt producerad el från biobränsle och vattenkraft
  • Vi arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan från våra fordon och transporter. Exempel på bränsle vi använder är EcoPar och biogas
  • I Töreboda har vi ersatt 800m³ eldningsolja med biobränsle i form av kutterspån från Moelven
  • Vi skapar lokala arbetstillfällen för både näringsliv och boende i vårt närområde
  • Sedan 2004 är VänerEnergi certifierat enligt ISO 14001
  • I Mariestad har vi reducerat utsläppen av koldioxid med 30 000 ton/år, vilket motsvarar över 2,5 ton koldioxid per kund
  • ...Väljer du dessutom betalning med e-faktura så minskar vi belastningen på miljön ytterligare

Kontakt

Harald Bouma
Telefon: 0501-637 41
E-post: Harald Bouma

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor