Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Avbrottsersättning

Vi går inte hem förrän jobbet är klart.

I våra elnät har vi en hög leveranssäkerhet. Detta klarar vi tack vare att vi finns tillgängliga hela dygnet, 365 dagar om året. Tack vare en enkel men modern teknik kan vi oftast snabbt hitta och korrigera eller förebygga problem. Den lokala kännedomen hos vår personal gör att vi har bra koll på alla meter ledningar som finns i våra nätområden och för alla som arbetar hos oss är det ett kall att se till att strömmen kommer fram.

Men det är oundvikligt att det ibland blir avbrott i överföringen av el. Det kan röra sig om kortvariga avbrott eller planerade längre avbrott, till exempel på grund av arbeten som vi måste göra av säkerhetsskäl eller för att minska risken att det blir framtida avbrott i elöverföringen. Vid planerade längre avbrott underrättar vi dig som kund i god tid före elavbrottet.

Tyvärr blir det avbrott som inte är planerade. Det är oftast vädret i form av till exempel storm eller ymnigt snöfall som påverkar elledningarna. Om ett oplanerat avbrott av elleveransen inträffar och varar minst 12 timmar i en följd har du som kund enligt ellagen normalt rätt till avbrottsersättning. Vid avbrott som är minst 12 men högst 24 timmar ska 12,5% av din beräknade årliga elnätkostnad ersättas. Ersättningen ska minst uppgå till 2% av prisbasbeloppet (som för år 2020 är 47.300 kronor) och avrundas till närmast högre hundratal kronor. Vid längre avbrott gäller högre ersättning.

En period med avbrott anses avslutad om elöverföringen fungerat i minst 2 timmar. Maximala ersättningen för ett avbrott är tre års elnätkostnader.

Vi kan få jämka avbrottsersättningen om de nya reglerna skulle innebära att vi drabbas hårt ekonomiskt. Ersättningen kan jämkas om arbetet med att få igång elförsörjningen försenats till följd av storm och mörker som medför betydande risker för vår personal. Med jämkning menas att företaget inte behöver betala ut hela ersättningen.

Normalt behöver du inte ansöka om avbrottsersättning. Vi ska enligt ellagen betala ut ersättning senast sex månader efter det att vi fick kännedom om avbrottet.

Vår målsättning är naturligtvis att ingen kund ska behöva vara utan elleverans så länge.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-06

Felanmälan

Telefon 0501-637 70
Dygnet runt
Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor