Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Elnätsavgifter 2017

Prislista privatkunder
Priser 1 jan 2017

Mätarsäkring

Abonnemang kr/år

Lägenhet 16A

1 278

16A

3 055

20A

4 588

25A

6 227

35A

10 678

Elöverföring

13,1 öre/kWh

 

Priser inklusive moms.

För kunder med större effektbehov än vad 35A medger hänvisas till prislista för företagskunder.

I abonnemang ingår elsäkerhetsavgift med 11,90 kr/år, nätövervakningsavgift med 3,75 kr/år samt elberedskapsavgift med 56,25 kr/år.

Med lägenhet avses abonnemang i flerbostadshus med minst tre lägenhetsabonnemang på samma servis. Max säkringsstorlek 16 A vid trefasleverans eller 25 A vid enfasleverans.
Dvs kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus omfattas normalt inte.

Kontakta Kundservice

Telefon: 0501-637 00

Skicka e-post »          

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

Logga in på Mina sidor