Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:
Reko logga

Vi är REKO!


Vi är kvalitetsmärkta och levererar Reko fjärrvärme till dig.


Det innebär att vi ger dig enkel men ändå tydlig information om vår verksamhet, om ev kommande  prishöjningar och har en dialog där du som kund har mer att säga till om.

I REKO fjärrvärme ingår ett åtagande om att vi årligen publicerar information i enlighet med mallen för verksamhetsgenomlysning. Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka möjligheten  till insyn i fjärrvärmeverksamheten för dig som kund och därigenom möjliggöra en bättre dialog med  oss som fjärrvärmeleverantör.

Kontakt

Carina Wallqvist
Telefon: 0501-637 57
E-post: Carina Wallqvist

Läs mer

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor