Väner Energi
Väner Energi

Meny

Priser fjärrvärme Mariestad företag 2018

Exempelkunder flerbostadshus (alla kostnader är inkl. moms)

Årlig förbrukning

Deb. effekt

Årskostnad

Varav effektavgift

Varav flödesavgift

Varav fast avgift

Varav energiavgift

80 MWh

25 kW

61 754 kr

19 315 kr

2 400 kr

0 kr

40 039 kr

193 MWh

60 kW

146 848 kr

42 848 kr

5 789 kr

1 625 kr

96 595 kr

500 MWh

156 kW

375 865 kr

101 246 kr

14 997 kr

9 375 kr

250 247 kr

1 000 MWh

312 kW

742 355 kr

202 492 kr

29 995 kr

9 375 kr

500 493 kr

 

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av vilken effektsignatur som kunden har, vilket flöde över anläggningen och när på året som energin förbrukas.

Exempelkunder lokaler (alla kostnader är inkl. moms)

Årlig förbrukning

Deb. effekt

Årskostnad

Varav effektavgift

Varav flödesavgift

Varav fast avgift

Varav energiavgift

80 MWh

28 kW

64 205 kr

20 141 kr

2 400 kr

1 625 kr

40 039 kr

193 MWh

68 kW

152 600 kr

48 591 kr

5 789 kr

1 625 kr

96 595 kr

500 MWh

177 kW

389 460 kr

114 841 kr

14 997 kr

9 375 kr

250 247 kr

1 000 MWh

353 kW

769 545 kr

229 682 kr

29 995 kr

9 375 kr

500 493 kr

 

Tabellen beskriver exempelkunder med ett normalt uttagsmönster över året och alltså inte den kostnad som alla kunder med ovanstående förbrukning kommer att ha. Den verkliga kostnaden är beroende av vilken effektsignatur som kunden har, vilket flöde över anläggningen och när på året som energin förbrukas.

Den 1 januari 2018 infördes en ny prismodell för våra företagskunder i Mariestad. Den nya modellen är mer rättvis än tidigare modell och syftar till att ge kunden större incitament att effektivisera sin energianvändning vid de tillfällen då energin är som dyrast att producera och sämst för vår miljö. Det leder till att vårt fjärrvärmesystem blir mer effektivt och att vi tillsammans bidrar till en än mer hållbar och mera miljövänlig användning av vårt lands gemensamma energitillgångar.

Den nya prismodellen innebär ingen prishöjning för hela kundkollektivet och alltså ingen ökad intäkt för VänerEnergi, däremot syftar den till att minska kostnaderna på sikt. En minskning av effektbehovet i fjärrvärmenätet vintertid gör att vårt, tillsammans med Metsä Tissue, hälftenägda Katrinefors kraftvärmeverk kan klara av produktionsbehovet till fjärrvärmenätet med enbart biobränslen. Det tjänar både VänerEnergi, fjärrvärmekunderna och miljön på.

Den nya prismodellen är framtagen i samråd med våra företagskunder i Mariestad.

Förändringarna för dig som företagskund är:
Att debiteringseffekten baseras på det verkliga effektuttaget (dygnsmedeleffekter) i din fastighet under perioden januari – mars, istället för normalårsförbrukningen dividerat med ett kategorital som tidigare var fallet. Effektavgiften är fast under ett år men kan variera från ett år till ett annat. Du får på detta sätt större möjlighet att påverka din fjärrvärmekostnad genom åtgärder på din fastighet som minskar effektuttaget när det är som kallast.

Läs mer

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor