Väner Energi
Väner Energi

Meny

Du är här:

Miljövärden

Fjärrvärme brukar beskrivas som den enskilt största miljöförbättraren i svenska städer eftersom den ersätter tusentals skorstenar med en central fjärrvärmeanläggning. Fjärrvärme baseras i huvudsak på resurser som annars skulle ha gått till spillo, till exempel överskottsvärme från industrin, restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, hushålls- och verksamhetsavfall.

En gång om året redovisar VänerEnergi vilken miljöpåverkan fjärrvärmen som vi producerat och levererat har haft. Fjärrvärmens miljöpåverkan redovisas ort för ort och ur tre perspektiv

  • hur effektivt energin använts
  • hur mycket koldioxid som släppts ut under hela produktionskedjan
  • hur stor andel fossila bränslen som använts i varje fjärrvärmenät

Modellen för att beräkna fjärrvärmens lokala miljövärden har tagits fram av Svensk Fjärrvärme i samarbete med bostadsorganisationerna.

Miljövärdering av fjärrvärme från tidigare år.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14

Läs mer

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor