Väner Energi
Väner Energi

Meny

Lyrestad

I vår produktionsanläggning i Lyrestad använder vi träpellets som huvudsakligt bränsle. Pelletspannan har med åren blivit för liten i förhållande till kundstocken, vilket innebär att andelen olja i produktionsmixen här är cirka 5-8 % på årsbasis.
Detta har i sin tur resulterat i att vi för närvarande inte vill erbjuda fjärrvärme till ytterligare kunder, då andelen olja i produktionsmixen skulle öka ytterligare.

Vårt mål är att vi ska kunna hitta en lösning på den för låga produktionskapaciteten i pelletspannan för att på så sätt kunna öppna upp för en fortsatt utbyggnad i Lyrestad. Att investera i ytterligare en träbränslepanna, vilket är den naturliga åtgärden, har tyvärr visat sig vara olönsamt.

Klicka här för att se kartan i pdf, där du även kan zooma.PDF (pdf, 328.7 kB)

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

Logga in på Mina sidor