Väner Energi
Väner Energi

Meny

Våra nya miljömål

Under 2018 har nya övergripande miljömål formulerats för vår verksamhet.
De mål vi ska jobba med fram till 2030 är följande:

• Minskning av CO2 utsläpp med 1 200 ton/år. Detta motsvarar en leveransvolym av 6 300 MWh/år.
• Minst 40 % av fjärrvärmens totala elkonsumtion ska produceras i egna produktionsanläggningar.
• Få biobränsleaskan från Töreboda värmeverk godkänd för spridning i skogsmark.
• Ett elnät som år 2030 är fritt från impregnerade ledningsstolpar.
• Effektivisera och minska energiförbrukningen i våra egna lokaler.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor