Väner Energi
Väner Energi

Meny

VänerEnergi nya medlemmar i Prisdialogen

En väl fungerande värmemarknad förutsätter både välinformerade kunder och leverantörer som öppet redovisar hur de ändrar sina priser.

Syftet med Prisdialogen är att stärka kundens ställning, att åstadkomma en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme samt att bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen anger bland annat att prisändringar och förändring av prisstruktur ska genomföras i en kunddialog, vilket VänerEnergi tillsammans med de största företagskunderna i Mariestad och Töreboda genomfört under 2019. Inför 2020 års prisdialog är vår målsättning att även inkludera villaägarna i Prisdialogen.

Vid Prisdialogens senaste styrelsemöte tog styrelsen ställning till och godkände 30 ansökningar om medlemskap i Prisdialogen – mellan kunder och fjärrvärmeföretag för år 2020. Ett av dessa fjärrvärmeföretag som godkändes är VänerEnergi och gäller för fjärrvärmenäten i Mariestad och Töreboda.

Mer information om prisdialogen finner du på Prisdialogens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du mer information om VänerEnergis prisändringsmodell.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor