Väner Energi
Väner Energi

Meny

VänerEnergi har byggt ett lager för briketter i Lyrestad

Under hösten har ett lager för trädbriketter färdigställts i Lyrestad.

Panncentralen i Lyrestad byggdes under fjolåret om för att kunna använda trädbriketter som bränsle stället för pellets, som användes tidigare. Samtidigt kompletterades anläggningen med ytterligare en biobränslepanna.

- Trädbriketterna tillverkar vi i vår anläggning i Töreboda, av kutterspån från Moelvens limträfabrik, berättar Harri Magnusson, produktionsansvarig för fjärrvärmen i VänerEnergi.
- Briketter, som vi själva tillverkar, är ett billigare bränsle än pellets. Tidigare hyrde vi lager för briketterna men för att optimera hanteringen och minska transporterna så var det lönsamt att uppföra en lagerbyggnad på den plats där vi använder briketterna, fortsätter Harri.

På lagerbyggnadens tak finns en 50 kW solelanläggning placerad. Solelanläggningen kommer på årsbasis producera cirka 50 000 kWh.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor