Väner Energi
Väner Energi

Meny

VänerEnergi AB:s elnätsavgifter

VänerEnergi elnät har under den senaste femårsperioden höjt sina avgifter med 18, 26 % viket är under genomsnittet (25%) för landets elnätsföretag. Se nedan jämförelse med andra nätföretag. Den höjning av avgifterna som VänerEnergi har genomfört under den period som rapporten omfattar motiveras till största delen av de stora investeringar i elnätet som företaget genomför.
Under tidsperioden 2014-2017 investerar VänerEnergi 100 miljoner kr i förnyelse av elnätet för att höja leveranssäkerheten. Till största delen sker dessa investeringar på landsbygden där gammalt luftledningsnät ersätts med nytt jordkabelnät.

Elnätsavgifterna har i genomsnitt ökat med 7,5 procent sedan 2016. Under den senaste femårsperioden har elnätsavgifterna ökat med nära 25 procent. Det visar den årliga Nils Holgerssonrapporten, som kartlägger avgifter och taxor för ett flerbostadshus i landets samtliga kommuner.

Här kan du läsa hela Nils Holgerssonrapportenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här kan du läsa av Energiföretagen Sverige sammanställda "Frågor och svar om elnätsavgifter och elnätsreglering"PDF (pdf, 226.5 kB)

Här kan du läsa ett Pressmeddelande gällande elnätsavgifter från Energiföretagen SverigePDF (pdf, 218.3 kB)

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor