Väner Energi
Väner Energi

Meny

Så sätts elpriset

Att förstå hur elpriset sätts är inte helt lätt. Elmarknaden är komplex och det är många faktorer som spelar in när priset går upp och ner.
Din kostnad för el är uppdelad i två delar- elnät och elhandel. När du betalar för elnät så betalar du för själva nätet och transporten av den el du förbrukar. Du betalar för att elen ska ha möjlighet att komma hem till dig helt enkelt.

Så sätts priset

Hur sätts då priset på den el du faktiskt använder?
När du tecknar elavtal så kan du välja att antingen ha ett rörligt pris eller ett fast pris under en viss tid. Det priset är kostnaden för din elanvändning per kWh (kilowattimme). Till det har du även en fast avgift som du betalar per månad. Det rörliga priset sätts efter det som i elbranschen kallas spotpris. Det sätts per timme och påverkas av en rad olika faktorer som bränslepriser, konjunktur, utsläppsrätter för koldioxid och väder. Till exempel kan man se att i takt med att vindkraften har byggts ut kraftigt de senaste åren påverkas även spotpriset tydligt av hur mycket det blåser. Spotpriset sätts helt enkelt efter utbud och efterfrågan.
Det styrs efter hur mycket el som kommer att produceras gentemot hur mycket el som kommer användas. Elen blir billigare de tider på dygnet när få använder el, exempelvis på natten. Även kursen på den svenska kronan spelar in, eftersom de flesta elhandelsbolag köper el i
Euro och säljer den i svenska kronor.

Den finansiella elbörsen

För att kunna sätta och säkra ett fast elpris för ditt elavtal måste elhandelsföretaget handla upp finansiella elkontrakt. Det görs på den finansiella elbörsen och dessa köps för olika
tidsperioder – exempelvis kvartal eller år.
Handeln kan i många avseenden liknas med hur handeln med aktier sker. Det som påverkar priserna här är samma saker som för spotpriset. Alltså bränslepriser, konjunktur, utsläppsrätter för koldioxid, valuta och väder- fast på längre sikt.

Elcertifikat främjar förnybara källor

Förutom de faktorer som påverkar själva elpriset finns det andra delar som påverkar din elräkning, som ursprungsgarantier och elcertifikat. El är något som produceras och förbrukas i princip samtidigt. Därför kan ingen garantera att det exempelvis är just el från vattenkraft som kommer ut i ditt eluttag.
Det elhandlaren kan göra är att köpa ursprungsgarantier för förnybara energikällor. Då är du garanterad att så mycket el som du använder, så mycket el produceras från den energikälla du valt – vatten, vind eller sol.
En annan del i elpriset är elcertifikat. Det är något alla som använder el måste betala enligt lag. Elcertifikatet finns till som ett instrument för att främja elproduktionen från förnybara källor som vatten-, vind- och solkraft. Elhandelsföretagen har i uppdrag att köpa in elcertifikat för sina kunders räkning.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor