Väner Energi
Väner Energi

Meny

Panndop i Lyrestad

Torsdagen den 21 september förrättades panndop för den nya biobränslepannan i Lyrestad.
Pannan döptes, som sedvanligt, till dagens namnsdagsbarn Matteus.

Ett 20-tal lokala entreprenörer som deltagit i projektet var inbjudna till dop och efterföljande korvgrillning i pannans eldstad.

VänerEnergi driver sedan många år ett mindre fjärrvärmenät i Lyrestad. Produktionskapaciteten i den befintliga biobränslepannan har varit för liten för att kunna leverera fjärrvärme som varit helt fossilfri. Dyr och miljömässigt sämre oljeeldning har varit nödvändig under årets kallaste dagar. I och med att den nya pannan tas i drift så kommer VänerEnergi att vara helt oberoende av fossila bränslen i alla bolagets tre fjärrvärmenät.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor