Väner Energi
Väner Energi

Meny

Investeringar i elnätet

Äntligen är arbetet med nytt elnät på Torsö klart! Hela Torsö samt Brommö matas nu via nya sjökablar från Mariestad. Hela detta projekt har pågått sedan april 2016 och är den enskilt största investeringen i elnätet i VänerEnergis historia. Totalt har 55 miljoner kronor investerats för att trygga elleveranserna till Torsö och Brommö under nästkommande 50 år.

Nästa stora projekt för att kvalitetshöja elnätet är ombyggnad av fördelningsstation Alen i Mariestad. Vi moderniserar och byter ut all teknisk utrustning till en kostnad av cirka 10 miljoner kronor. Samtidigt bygger vi om och förstärker kabelnätet mot Hemmingstorp, för att kunna använda som reservmatning till Torsö.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor