Väner Energi
Väner Energi

Meny

Finns det trådlös fiber?

Både ja och nej.
Trådlös Fiber är benämningen på den nya generationens mikrovågslänk. En beprövad teknik som har utvecklats kraftigt avseende kapacitet de senaste åren. Signaler skjuts trådlöst från punkt till punkt mellan riktade antenner på långt avstånd. Signalerna går i ljusets hastighet och är stabila oavsett omständigheter.

Fiber är alltså fiber och radiolänk är radiolänk (och inte en mobilnätsändare). Radiolänken är en riktad kapacitet mellan två punkter och måste således matas i en punkt och (ev.) förgrenas från mottagarpunkten till flera mottagare. Alltså utmärkt som ersättning vid långa och krångliga eller omöjliga grävavstånd. Mikrovågen kräver dock fri sikt mellan de två punkterna, vilket kräver någon form av master.

Läs här vad Telias teknikchef skriver om hur olika tekniker kan komplettera varandra. 

 

Telia: Samverkan mellan olika sorts teknik driver digitaliseringen

(del ur artikel i Dagens Industri februari 2017)

Vid övervägande om olika tekniklösningar bör man således inte bara utvärdera egenskaperna hos den grundläggande infrastrukturens, utan också bedöma vad infrastrukturen kommer att kunna nyttjas till i framtiden. Fiber och mobilt har överlägset flest användare, vilket driver intresset från tjänsteleverantörer och innebär att teknikerna ligger i framkant av utvecklingen.

Vid sidan om fiber och mobilt finns viktiga andra tekniker som kan göra stor nytta som komplement. En sådan är satellitteknik, som de senaste åren utvecklats snabbt. En annan är radiolänk eller så kallad trådlös fiber. Båda dessa tekniker fungerar som ett utmärkt komplement där det inte är ekonomiskt försvarbart eller geografiskt möjligt att bygga fiber eller nå fram med mobilnät med tillräcklig hastighet och kapacitet.

Jag instämmer med Jan Backman och Tony Petersson i att det ofta är dyrt att bygga fiber. Jag vill dessutom lägga till att det ofta är dyrt att etablera nya mobilmaster för att förbättra täckningen och kapaciteten. För att minska de kostnaderna – och på så sätt göra det möjligt för fler att ta del av digitaliseringen – är det viktigt att kommuner och andra beslutsfattare tar sin del av ansvaret och skapar bättre förutsättningar för utbyggnad av digital infrastruktur. Detta gäller till exempel pris och besittningsskydd i samband med etablering av mobilmaster och kostnader för återställning med mera i samband med byggande av fibernät.

Öppenhet inför den tekniska utvecklingen, samverkan mellan en lång rad olika aktörer och tekniker samt inte minst en fungerande konkurrens är nyckelfaktorerna för att Sverige ska fortsätta vara ett digitalt föregångsland.

Mats Lundbäck, teknikchef, Telia Sverige

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor