Väner Energi
Väner Energi

Meny

Ellagens kundbestämmelser- en sammanfattning

Det ska vara lätt för både företag och konsumenter att hitta information om elmarknaden och de regler som gäller. Därför har Energimarknadsinspektionen (Ei) nu publicerat en sammanfattning av ellagens kundbestämmelser på sin webbplats.

Sammanfattningen är uppdelad i bestämmelser för elhandel och elnät samt bestämmelser som gäller båda kategorierna. Ett av Ei:s uppdrag är att säkerställa att marknadsaktörerna följer lagar och regler inom energimarknadsområdet. Ytterligare ett uppdrag som Ei har är att sprida kunskap till kunderna hur energimarknaderna fungerar, vilket regelverk som gäller samt vilka möjligheter och rättigheter man har som kund.

Väner Energis logga

VänerEnergi AB
Box 102
542 21 Mariestad

VänerEnergi AB
Strandvägen 22
542 31 Mariestad

0501-637 00

Logga in på Mina sidor